Voorbeeldverslag nummer 1

Bekijk dit voorbeeldverslag en besluit of het je past. Niet? Kies dan uit de andere 5 voorbeeldverslagen!

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Voorbeeldverslag 1: Simpel en concreet

De opzet van het hieronder staande format is waarschijnlijk het meest eenvoudige model dat er te vinden is.

Vrijwel iedereen kan met dit doeltreffende format aan de slag, maar daarnaast is het juist ook door deze eenvoud een erg geschikt model voor vergevorderde supervisanten. Er is immers voldoende ruimte voor eigen invulling.


1.    Bespreking van de vorige bijeenkomst en de tussenliggende periode:

  • Wat is er in de bijeenkomst besproken?
  • Wat vond je hiervan of wat heb je ervan geleerd?
  • Hoe ben je in de tussenliggende twee weken aan de slag geweest met je leerthema?


2.    Een werk gerelateerde inbreng:

  • Omschrijf concreet een bepaald moment dat verbonden is aan jouw leerthema.
  • Formuleer wat je graag zou willen met deze werkinbreng.

Aanbod supervisie

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Super profi met supervisie

Onze weg loopt in één richting: hoppa, zo de toekomst in. Jij hebt zin om de waarde van het verleden vlot op te pakken, zodat je nieuwe dingen kunt vormgeven in het nu. Oefenen, informatie verzamelen, kennis toevoegen, uitproberen en opnieuw onderzoeken, zo maak je spiraalsgewijs de kersverse kansen eigen. Ik ben klaar om met je op te lopen en kijk ernaar uit van je te horen!