Voorbeeldverslag nummer 2

Bekijk dit voorbeeldverslag en besluit of het je past. Niet? Kies dan uit de andere 5 voorbeeldverslagen!

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Voorbeeldverslag 2: meer vragen die je door de reflectie heenleiden

De opzet van het hieronder staande format is iets geavanceerder dan voorbeeldverslag 1. Het verslag bezit meer richtlijnen en een aantal reflectieve uitdagingen.


1. Bespreking van de vorige bijeenkomst en de tussenliggende periode:

  • Wat is er in de bijeenkomst besproken?
  • Wat vond je hiervan of wat heb je ervan geleerd?

2. Hoe ben je in de tussenliggende twee weken aan de slag geweest met je leerthema?
      Hierbij bespreek je de vragen:

  • Wat waren mijn leerdoelen?
  • Waarover ben ik het meest tevreden?
  • Wat heb ik geleerd?
  • Hoe ben ik omgegaan met moeilijke situaties?
  • Waarover ben ik het minst tevreden?
  • Over welke drempels durf ik (nog) niet heen te stappen?
  • Welke leerpunten neem ik mee naar de volgende …?
  • Hoe ga ik dat aanpakken?

Aanbod supervisie

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Super profi met supervisie

Onze weg loopt in één richting: hoppa, zo de toekomst in. Jij hebt zin om de waarde van het verleden vlot op te pakken, zodat je nieuwe dingen kunt vormgeven in het nu. Oefenen, informatie verzamelen, kennis toevoegen, uitproberen en opnieuw onderzoeken, zo maak je spiraalsgewijs de kersverse kansen eigen. Ik ben klaar om met je op te lopen en kijk ernaar uit van je te horen!