Voorbeeldverslag nummer 3

Bekijk dit voorbeeldverslag en besluit of het je past. Niet? Kies dan uit de andere 5 voorbeeldverslagen!

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Voorbeeldverslag 3: onderscheid in hoofd, hart en lijf - expliciet aandacht het voor ontstaan van reactiepatronen

De opzet van het hieronder staande format noemt men een reflectieverslag of een procesanalyse. Het verslag bezit veel richtlijnen en reflectieve uitdagingen.

Geschikt voor gevorderde supervisanten.


1.    Bespreking van de vorige bijeenkomst en de tussenliggende periode:

  • Wat is er in de bijeenkomst besproken?
  • Wat vond je hiervan of wat heb je ervan geleerd?
  • Hoe ben je in de tussenliggende twee weken aan de slag geweest met je leerthema?


2. Een werk gerelateerde inbreng:

a.    Onderwerp/leerdoel:

b.    Concrete omschrijving van het moment:

c.    Beschrijf expliciet en duidelijk:

- Gevoelens: Ik...

- Lichamelijke reacties: Ik..

- Gedachten: ...


d.    Onderzoek van deze ervaring:

  • Welke oordelen en meningen heb ik over deze ervaring?
  • Waar komen deze oordelen en meningen vandaan denk je? Kun je je situaties van vroeger herinneren waarin die oordelen specifiek werden uitgesproken/aan het licht kwamen?
  • Kun je ontdekken waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt?
  • Zijn er verbindingen te leggen met je opvoeding of met vroegere/eerdere ervaringen.
  • Wat heeft mijn gedrag bij de ander teweeggebracht?
  • Wat brengt de reactie van de ander teweeg bij mij?


e.    Wat had ik willen doen? Hoe had ik me willen gedragen?

Aanbod supervisie

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Super profi met supervisie

Onze weg loopt in één richting: hoppa, zo de toekomst in. Jij hebt zin om de waarde van het verleden vlot op te pakken, zodat je nieuwe dingen kunt vormgeven in het nu. Oefenen, informatie verzamelen, kennis toevoegen, uitproberen en opnieuw onderzoeken, zo maak je spiraalsgewijs de kersverse kansen eigen. Ik ben klaar om met je op te lopen en kijk ernaar uit van je te horen!