Voorbeeldverslag nummer 4

Bekijk dit voorbeeldverslag en besluit of het je past. Niet? Kies dan uit de andere 5 voorbeeldverslagen!

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Voorbeeldverslag 4: het ABC(D)-model


Deze ABC-reflectiemethode komt voort uit de RET-methode. De -D- wordt daaraan steeds vaker toegevoegd, omdat de ABC-stappen alleen analyse betreffen en geen actie voor de toekomst behelzen. De RET-methodiek gaat ervan uit dat eraan denken, handelen en voelen overtuigingen ten grondslag liggen, welke soms berusten op foutieve interpretaties. De methode veronderstelt dat overtuigingen te vervangen zijn voor andere/nieuwe overtuigingen. Dit zorgt ervoor dat het negatief denken, handelen of voelen ook zal veranderen.

In de praktijk blijkt dat deze manier van werken/ onderzoeken regelmatig grote effecten te hebben.


Nb: Overtuigingen zijn gedachten (van jou) over hoe de wereld in elkaar steekt. Je ontwikkelt ze vooral door meningen en overtuigingen van anderen in je omgeving over te nemen of van ervaringen die je zelf hebt in je leven. Hoe vaker je 'bewijs' vindt voor jouw overtuigingen, hoe vaster je erin gaat geloven. Overtuigingen hoeven zoals gezegd niet op waarheid te berusten. Je kunt ze bestuderen en onderzoeken en ze, indien gewenst, vervangen voor een nieuwe overtuiging.


Het ABCD-verslag bevat:

A van Activating Event (officiële term vanuit de RET):

Activating Event = activerende gebeurtenis of aanleiding

Wat is er gebeurd? Omschrijf de betekenisvolle situatie zo concreet mogelijk.


B van Beliefs (officiële term vanuit de RET):

Beliefs = overtuigingen

Wat is jouw overtuiging/gedachten die hieraan ten grondslag ligt/ wat zijn jouw overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen?


C van Consequences (officiële term vanuit de RET):

Consequences = consequenties

Tot welke gevoelens en tot welk gedrag leidt deze overtuiging/ leiden deze overtuigingen?


D van Doen:

Wat ga je met dit voornemen doen? of: Wat zou je anders willen doen? of: Welke acties kan je verbinden aan je conclusie?Ter illustratie een simpele en erg korte (!) uitwerking van de stappen ABC:

A: Je loopt op straat en een hond plus eigenaar komen jou op dezelfde stoep tegemoet


Reactie persoon 1:

B: Honden zijn maatjes die warmte en innige vriendschap in je leven brengen

C: Je voelt je vrolijk en loopt op de hond af om hem te aaien


Reactie persoon 2:

B: Honden zijn gevaarlijke beesten die mensen op willekeurige momenten kunnen bijten

C: Je voelt je bang en steekt snel de staat over

 

Volgens de RET-methode is het een van de 'mythes over gevoel', dat een situatie direct tot gevoelens en gedrag kunnen leiden. Gevoelens en gedrag zijn volgens de RET afhankelijk van de overtuigingen die men bezit.

RET ABC model supervisieverslag

RET ABC model supervisieverslag

Aanbod supervisie

Supervisie Utrecht Supervisor Sanne Roks

Super profi met supervisie

Onze weg loopt in één richting: hoppa, zo de toekomst in. Jij hebt zin om de waarde van het verleden vlot op te pakken, zodat je nieuwe dingen kunt vormgeven in het nu. Oefenen, informatie verzamelen, kennis toevoegen, uitproberen en opnieuw onderzoeken, zo maak je spiraalsgewijs de kersverse kansen eigen. Ik ben klaar om met je op te lopen en kijk ernaar uit van je te horen!